ppqqmm#11
popokalips
ne demek?

ÜRETİŞİM AKSİYONU
* 22 TEMMUZ 2018
* 22 JULY 2018

^ MUAF/PEYOTE
ertesi
       gümpanorama
çağrı

11. aksiyon ufukta belirdi.
10. aksiyona çağrı da kendimizi epey iyi ifade etmiştik. Aksiyonun genel tarifini yapmak adına orada yazanlara ekleyebileceğimiz pek bişey yok. Ama bu seferkini diğerlerinden farklı kılacak şeyler var, onları aktaralım.

İlk defa aksiyona bir tema iliştiriyoruz. Beklentimiz temanın içerisinde ya da yakınında üretimler gerçekleşmesi. Bu durum işlerin birbiriyle daha fazla ilişki kurma olasılığını arttırabilir.
popokalips
        ne demek poster ppqqmm
call

The 11th action is about to happen!
We had stated ourselves explicitly, before the 10th action. There is not much left to say to describe the action. So we better tell what makes this one different from the previous.

For the first time, we are introducing a theme to an action. We expect works on and around this theme. This may further allow productions to connect (or communicate) with each other.
Tema: 'Post-apokalips' / 'Kıyamet sonrası'

Post-apokalips temasıyla, dünyamıza ve içerdiği tüm ' var-oluş ' ve ' yok-oluş'a odaklanmayı öneriyoruz. Yaygın inanç ve düşünce sistemlerinin insan odaklı olması türlerin yokoluşunun en önemli nedenlerinden biri. 'Kıyamet' insan merkezli bir kavram. Aslında dünyanın yok oluşunu değil insan türünün yok oluşunu ya da yok olmaya yüz tutuşunu ifade ediyor. Peşinde olduğumuz kurgu, gerçekliği kavrayışımızı kesintiye uğratan, evrensel ilişkilere dair algımızı bulandıran ölüm sonrası başka bir dünya değil. Bu yüzden 'apokalips' kelimesinin dinsel çağrışımlarını bir kenara bırakıp dünya odaklı bir bellek peşine düşüyoruz. 'Popokalips ne demek?' etkinliğinde 'insan kıyameti' sonrası dünyamızın hayalini kurmaya çalışacağız. Zarar görmüş ama canlılığını sürdüren bir dünya. Yeni ekosistemler türetebilme yeteneği baki kalan bir dünya.

Etkinliğin adı yaklaşım olarak onu öncekilerden farklı kılıyor. 'Popokalips ne demek?'. Katılımcılardan 'popokalips' kelimesine tanım önermelerini isteyerek onu kavramsallaştırmaya çalışacağız. Bu yaklaşımın, 'üretişim aksiyonu'na dil meselesini katıp onu zenginleştirmesi olası.

İçeriğe dair de yenilikler var. Her zaman yaptığımız görsel ve işitsel aktivitelerin yanına bir de 'kokusal' aktivite ekleniyor. Koku terapisi'yle koku alma duyumuz da harekete geçecek. Bunun dışında fanzin üreten insanlara özel bir çağrımız var. Fanzinleriyle gelip önceden ürettiklerini paylaşmalarını ve temayı göz önünde bulundurarak yeni üretimler yapmalarını istiyoruz. Bir de videoya odaklanmış yeni bir oluşum toplulukla ilk temasını gerçekleştirecek. Videoyla ilgilenenlere duyurulur.

Etkinliğin müzik kısmıyla şu arkadaşlar ilgilenecek:
monolab, Luftkuss, Dubstract, Consul, Blank Wall Season, Madcow, Fosil

Şimdiden hoşgeldiniz.
  Theme: ‘Post-apocalypse

Via the theme post-apocalypse, we propose to focus on our world along with all ‘existence’ and all ‘annihilation.’ The fact that domimant belief and thought systems remain to be human-centered is one of the main reasons why species go extinct. ‘Apocalypse’ is a human-centered concept. Indeed, it signifies the extinction of humankind, not the extinction of the world. We are not after a fiction of an afterlife that disrupts our conception of what is real, while blurring our perceptions of what is universal. Thus, we have put the religious connotations of the word ‘apocalypse’ aside and will go after a conception focused on Earth. In ‘What does Popocalyps mean?’ event we will try to imagine our world after the ‘human apocalypse.’ A damaged but a surviving world. A world that continues to be able to derive new ecosystems.

The title ‘What does Popocalyps mean?’ differs this event from the previous ones. We will try to conceptualize the word, asking participants to come up with definitions for the word ‘popokalips.’ This approach may cultivate the ‘communiductive action,’ incorporating the problem of language to the production itself.

There will be new stuff content-wise also. Along with our usual visual and audial one, there will be an olfactive activity. Our sense of smell will also be triggered with the aroma therapy action. In addition to that, we have a special call for zine makers. We want them to share their already made zines and even produce new ones considering the designated theme. And finally, a new video-art crew will make its first-ever appearance.

The music is in the hands of these fellas:
monolab, Luftkuss, Dubstract, Consul, Blank Wall Season, Madcow, Fosil.

Welcome already!

ppqqmm
        popokalips
ppqqmm
        popokalips
ppqqmm
        popokalips
ppqqmm
        popokalips
ppqqmm
        popokalips
ppqqmm
        popokalips
ppqqmm
        popokalips
ppqqmm
        popokalips
ppqqmm
        popokalips
ppqqmm
        popokalips
ppqqmm
        popokalips
ppqqmm
        popokalips
ppqqmm
        popokalips
ppqqmm
        popokalips
ppqqmm
        popokalips
ppqqmm
        popokalips fanzin zine
ppqqmm
        popokalips
ppqqmm
        popokalips
ppqqmm
        popokalips
ppqqmm
        popokalips
ppqqmm
        popokalips
ppqqmm
        popokalips
ppqqmm
        popokalips
ppqqmm
        popokalips
ppqqmm
        popokalips
ppqqmm
        popokalips
ppqqmm
        popokalips
ppqqmm
        popokalips
ppqqmm
        popokalips
ppqqmm
        popokalips
ppqqmm
        popokalips
ppqqmm
        popokalips
ppqqmmpopokalips
ppqqmm
        popokalips
ppqqmmpopokalips
ppqqmmpopokalips
popokalips ne demek yatay poster ppqqmm
ppqqmm
        logo
_ e-posta > ppqqmm(et)riseup(nokta)net
_ site > ppqqmm.com
beyinsizlik
<<< salgını
popokalips
> ne demek <
ppqqmm n? >>>
bas klübünde üslenmiş
bir sanat topluluğu

an art collective
based in a bass club
_ medium > @ppqqmm
_ twitter > ppqqmmart
_ instagram > ppqqmm_art
_ tumblr > ppqqmm
beyinsizlik salgını popokalips
ppqqmm n?