ppqqmm#12
ppqqmm n?
ÜRETİŞİM AHKSİYONU
6 EKİM cumartesi | PIXIE
17:00 Toplanma * 18:00 Müzik Başlar * 04:00 Kapat Kapat
ppqqmm
        logo
an art collective
based at
a bass club
 


ppqqmm n?
Üretişim Aksiyonu
6 Ekim 2018 Cumartesi
18:00 - 04:00
PIXIE
ppqqmm n?
        poster
ppqqmm n?
Communiductive Action
6 October Saturday
18:00-04:00
PIXIE
6 Ekim Cumartesi ppqqmm üslendiği Pixie Underground'u bir kez daha erken saatlerden itibaren hareketlendiriyor. İşitsel ve görsel cephanemezi kullanıp, içeride ve dışarıda eylemlilik halinde olacağız.

Ne var? Aslında siz ne getiriyorsanız o var:
Müzik * Resim * Graffiti * Video * Fanzin * Şiir

Niye var?

Her bir farklı medyanın birbirine benzediği ve birbirini andırdığı ve kendi içlerinde söz birliği içinde olduğu, bunları yapma biçimlerinin de benzeştiği ve aksi bir yapma biçiminin kapının önüne koyulduğu bu zamanlarda kültür, üretim kurallarına uyan bir sektör haline geldi ve bugünün bozulmuş ütopyası uğruna mutluluk vaadinden vazgeçti. Kasten ve tepeden bütünleştirilmiş ‘müşterilerin’ ve 'pazarlayıcıların', sanatçı-eser ve izleyici-icracı ilişkisini kırıp, izleyicinin icracı konumuna geçmesiyle farklı bir deneyimin sunulması elzemdi ve ppqqmm bu karşı duruşla, reklamcıların konsept yarattıkları/ belirledikleri bu zamanlarda sanat eseri mefhumunu o reklamcıların elinden alma gayretiyle hareket etti.
 
‘S’anatın ayrıcalıklı penceresinden hayata bakmasına karşı, yaşayan fanilikleri ötekileştirmesine karşı, ‘S’anat profesyonellerinin yani polislerinin -iktidarının diyelim genelleyerek- estetik yargılamalarına ve hesap sormalarına karşı, yargılamayan, fikirleri ve tavırları dolaysız ve hesapsız yatay bir temas alanı peşinde olmaya, belli bi elit zümreye kapatmadan, bir direniş odağı olduğunu unutmadan bir kez daha üretişim!
 
Ondan sonra ppqqmm bir süre kendini dizginleyip durduracak. Henüz yap(a)madıklarımız için nefes alıp üretişimi başka hallerde gerçekleştirmenin yollarını aramak, farklı alanlara adım atmak için bekleyeceğiz.
  On Saturday October 6 from early hours on, ppqqmm will be at its base, Pixie Underground once again. Using our audio and visiual arms, we will take positions as agents, both indoors and outdoors around the venue.

What is there? Actually whatever you bring along:
Music * Paint * Graffiti * Video * Zines * Poetry

In today's culture, where each and every kind of media mimic, resemble and echo eachother, any possibility of stepping outside the box is eliminated and appears impossible. Culture has become a business shaped by production relations, giving away its premises for happiness in today's a distorted utopia. In such context, ppqqmm had to provide something else, some other experience that was not imposed on people form top-down, but discarded purposefully-imposed dichotomies of customer-salesperson, artist-artwork or spectator-performer; instead making the spectator the agent of production, with an intention to reclaim artwork and steal it away from the hands of the advertisement world.

Once again against exclusive art, against marginalization of others, disregarding art professionals, the art police or its authorities and their plastic opinions! Once again without any judgement, rejecting to serve solely for the elite; for the sake of a horizontal communication, holding our ground for resistance! Communiductive Action once again!
ppqqmm
        logo
_ e-posta > ppqqmm(et)riseup(nokta)net
_ site > ppqqmm.com
popokalips
<<< ne demek
> ppqqmm n? < geç geldi >>>
bas klübünde üslenmiş
bir sanat topluluğu

an art collective
based in a bass club
_ medium > @ppqqmm
_ twitter > ppqqmmart
_ instagram > ppqqmm_art
_ tumblr > ppqqmm
popokalips ne demek ppqqmm n?
geç geldi