ppqqmm#10
beyinsizlik salgını
Üretişim Aksiyonu

23 HAZİRAN cumartesi 18:00 | PIXIE
16:00 Toplanma * 18:00 Müzik Başlar * 04:00 Kapat Kapat
ppqqmm
        logo
an art collective
based at
a bass club
  beyinsizlik 
        salgını avatar

ppqqmm
       beyinsizlik salgını poster

ÇAĞĞĞRI METNİ!

"Gel. Evden, atölyeden, sokaktan, okuldan gel. Burda güzel şeyler oluyor. Çevrendekileri çağır, dilediklerini yap. Önermelerde bulun, önermelerin gerçekleşmesini sağla, destek ol, destek al."

İnsanların doğal örgütlenme güdüleri var ve bunları tetikleyerek 'kendiliğinden oluşan' bir ortam yaratabiliyoruz. Katılımcının icracı konuma geçmesi için uygun ortam sağlayınca, katılımcılar sanatçı-eser, izleyici-icracı, müşteri-satıcı ilişkisini kırıp birbirlerine eklemleniyor ve birlikte çalışıyorlar. Bireysel girişimler ağa ekleniyor ve kurulan iletişim sayesinde yapılan eylemler düzenleniyor. Girişim ortaklaşıyor, eylemler çoklanıyor.

Katılımcının üretimi yaparken aldığı tekil hazza, ürettiğinin çevresiyle kurduğu iletişime tanık olmanın verdiği haz ekleniyor. Üretim ve iletişim eşzamanlı olarak varoluyor. Üretimler de iletişiyor. Etkileşim halindeyiz. Bu yüzden bu tür etkinliklere ÜRETİŞİM ETKİNLİĞİ ya da ÜRETİŞİM AKSİYONU demeye başladık.

BEYİNSİZLİK SALGINI : Üretişim Aksiyonu
PIXIE UNDERGROUND : 23 Haziran 2018 Cumartesi
16:00 Toplanma * 18:00 Müzik Başlar * 04:00 Kapat Kapat

ppqqmm 10unculamak üzere.

ppqqmm 1incilerken şu amaçlarla hareket etmişiz:
      • sanatçıları biraraya getirmek.
      • seçilmiş işleri sergilemektense çizim anını sergilemek.
      • farklı alanlardan insanlarla ortak çalışma ve beraber üretme deneyimini yaşamak.
      • çalışma gruplarının oluşturulmasını desteklemek ve sanat kolektiflerini provoke etmek ...

1.lerken söyleyecek çok şeyimiz vardı ama çok azını söylemek uygundu. Kendimizi "bir bas klübünde üslenmiş sanat kolektifi" olarak tanımlayabildik. Oluşmamış bişeyi tarif etmek olanaksızdı o zaman. Ama şunu biliyorduk. ppqqmm'nin temas kurduğu bireylere etki etmek gibi bir derdi vardı. ppqqmm başından beri değiştirici, dönüştürücü, yaratıcı ve yıkıcı bir hareketin oluşması peşindeydi. ppqqmm şu anda oluşuk bişey. Gözlemlerimize dayanarak tarif edebiliyoruz onu. Tanımlanabilir hali evrim geçirerek, tanımını güncelleyerek sürüşünü sürdürüyor.

Kimileri için ortak bilinç, üretişim etkinliklerinde varlığı hissedilebilir bir şeye dönüşüyor. Bu his güç ve umut veriyor.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Post-apokaliptik çağa hazırlandığımız şu siberpank günlerde kaotik bir düzen kuruyoruz.
Giriş ücretsiz.

Duyuklardan bir demet: pank, noyz, bas, ey-di-em (Akıllı Dans Müziği), breykkor, hardkor, bu-step, şu-core, o-break, dab ve dub.
Çiziklerden bir demet: eskizler, çiziktirikler, ilüstrikler, kolabarajlar, graffittiriler.
Görüklerden bi parça: viiceying miiceying, hareketli görüntüler.
Basıklardan bi ihtimal: cyanotype
Yemeklerden bi ısırık: vegan mamalar

Bi sürü şey var işte.
Gel yapılanları çokla.

ppqqmm #10
BEYİNSİZLİK SALGINI : Üretişim Aksiyonu
PIXIE - 23 Haziran 2018 Cumartesi
16:00 Toplanma
18:00 Müzik Başlar
04:00 Kapat Kapat
06:00 İçki yasağı başlar


ppqqmm beyinsizlik salgını line-up
  CALL FOR PEOPLE!

"Come over. From home, from work, from the streets, from school. Come join us. Good stuff is happening out here. Invite your friends and do whatever you please. Propose new ideas, make others come true, support others and get support."

People inherently have a sense for organizing and if triggered, these senses can create an environment per se. When an environment is presented to allow participants to become makers, they can step outside the typical roles of artist-art, audience-performer or customer-seller, so that they can work in collaboration with each other. Individual inititiatives add up to a network and thereby a communication is established to organize actions. An initiative becomes a common ground on which actions mount up.

The personal relish of making grows as the maker witnesses her work communicate with others. Production and communication happen simultaneously. The produced also communicates. We are in intereaction. This is why we have started to call such events COMMUNIDUCTIVE EVENTS or ACTIONS.

BRAINLESSNESS EPIDEMIA : A Communiductive Action
PIXIE UNDERGROUND : 23 June 2018 Saturday
16:00 Gathering * 18:00 Music starts * 04:00 Closing up

ppqqmm is about to 10th-ize.
When it was 1st-ing, we aimed for:
• bringing artists together.
• exhibiting the process of producing rather than a finalized product.
• offering people from different backgrounds a chance to collaborate and produce together.
• supporting the formation of new work groups and to provoke art collectives.

When 1st-ing, we had a lot to say, but instead we needed to lay it on action first. We defined ourselves as "an art collective based at a bass club". It was impossible to describe what had not yet come to be. But even then, we knew that ppqqmm intended to effect people it contacted. From the beginning on, ppqqmm has been after an action that could change, transform, create and destroy. ppqqmm is now a happened-up thing. Now, we can observe and describe it. It continues its ever-changing evolving course.

In these communiductive events, the common consciousness turns into a palpable thing. This feeling breeds hope and it is enpowering.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

In these cyberpunk days, preparing for the post-apocaliptic era, we are to lay a chaotic order.
Entrance is free.

Hearing bunch: punk, noise, bass, IDM, dub, breakcore, hardcore, some-step, this-core, that-break.
Drawing/painting bunch: sketches, doodles, illustrations, collages, graffiti.
Seeing bunch: VJing, moving images.
Possible printing bunch: cyanotype.
Eating bunch: vegan food

There is a lot to make.
Come and make more.

ppqqmm #10
BRAINLESSNESS EPIDEMIA. A Communiductive Action
PIXIE - Saturday 23 June 2018
16:00 Gathering
18:00 Music starts
04:00 Closing up
ppqqmm beyinsizlik salgını poster

ppqqmm
        logo
_ e-posta > ppqqmm(et)riseup(nokta)net
_ site > ppqqmm.com
<<< ertesi güm
beyinsizlik
> salgını <
popokalips >>>
bas klübünde üslenmiş
bir sanat topluluğu

an art collective
based in a bass club
_ medium > @ppqqmm
_ twitter > ppqqmmart
_ instagram > ppqqmm_art
_ tumblr > ppqqmm
ertesigum beyinsizlik
popokalips